ISLAND 930 - 1262

Sagaøya Island var fra År 930 til 1262 en velfungerende fristat. 
Dette er ett historisk fakta som ikke kan benektes, og fristaten fungerte faktisk utmerket i nesten 300 år.
Opprinnelig bestod befolkningen på Island av politiske flyktninger fra Norge. 

Fristaten  Island var ett velordnet samfunn, med ett fungerende rettsystem.
Rettssikkerheten til folket ble ivaretatt uten noen sentral statsmakt.
Av alle de steder på jorden der man som vanlig allmue kunne oppholde seg i middelalderen, var Island det tryggeste og mest rettferdige samfunnet å bo i.

Men så i 1262 valgte islendingene selv å oppløse fristaten. 
Islendinger flest valgte å sverge sin troskap til den norske kongen.
Straks etter ble Magnus Lagabøtes landslov innført i Norge, en lov som slo fast noen siviliserte rettsprinsipper.

Hva var grunnen til at islendingene valgte slik de gjorde i 1262?

Man kan argumentere for at fristatens sammenbrudd kom på grunn av at nettverkshoringen kom helt ut av kontroll.
Vi ser at storfolkene og deres lakeier på Island begynte med å bende og vri på lov og rett, og under sin ugjerning til slutt ikke lenger møtte effektiv motstand, før all denne kvasi-legale tyningen til overklassen av vanlige folk ga seg utslag i kaos og folkelig oppstand mot undertrykkelsen.
Kaoset og urettferdigheten gjorde at folket i fristaten så seg mer tjente med norsk styre, enn de så seg tjente med å bli utnyttet av sine egne lokale nettverkskamerater.

Likhetene mellom historien om islendingenes tapte fristat, og nettverkshoringen til nettverkskameratene i Norge anno 2008 er temmelig åpenbare. 
Vi ser også her i Norge i dag ett forfall i lov og orden, og vi ser videre mye temmelig kunstige og medieskapte konflikter.
Alt dette skjer i Norge mens en liten nettverksklikk bedriver en kvasi-legal berikelse av seg selv og sine for folkets regning.

Jeg tror at det økte konfliktnivået på Island, som befolkningen i fristaten fant så utålelig at de frivillig oppga sin selvstendighet til Norge for å få orden og ro i landet, var ett av flere symptomer på noen bakenforliggende årsaker til problemene (for eksempel nettverkshoring) og ikke selve årsaken til sammenbruddet på Island alene.

Ting henger sammen. En dag håper jeg at også "borgerlige" folk skal skjønne det.
Da kan kanskje endelig skikkelige og ærlige folk få gå sammen om en opprensing i alt svineriet vi ser i verden.

Hatet mellom tilhengerne av økonomisk liberalisme og tilhengerne av blandingsøkonomi, er ett kunstig skapt hat.
Dette er ett kvasi-hat som kun overklassen og politiske broilere og nettverkshorer tjener på.
Verden er ett ille sted, men det går ann å gjøre den litt bedre, ved samarbeid.

Hatet mellom innvandrere og innfødte nordmenn er også ett kunstig og medieskapt kvasi-hat.
Slik ser jeg på tingene, og om enn så lenge så får jeg lov til det.

Tankepolitiet kommer nok snart.

Jeg har talt.

Kommentarer:
Postet av: Høvdingen

Jeg foregriper her historiebenekternes selektive virkelighetsoppfatning med å påvise at historie ikke er fortellinger om Ringenes Herre (bare kjedeligere) men er ting som rent fysisk og faktisk har skjedd i vår turbulente verden.

Empiri svikter sjelden.
Føleri svikter alltid.

Postet av: Høvdingen

Vi ser på slutten av eksistensen til fristaten Island at når mektige privatpersoner lykkes (ved hjelp av den katolske kirken) til få en urettmessig beskatningsrett over vanlige folk, begynner disse "storfolkene" med å bende lov og rett til egen fordel ved hjelp av sine nye midler til bestikkelser.
Og "storfolkene" øker fortløpende og radikalt sin egen personlige velstand, på direkte bekostning av folket i fristaten.

Man kan med rette snakke om at lov ble ulov.
Dette ender med ulykke for Island, ja, til slutt ender det med ulykke for nettverkskameratene selv også.

Maktballansen som klarte å holde fristaten funksjonell i cirka 300 år ble tippet over av kirkens innblanding i Islands indre anliggender.

25.mar.2008 @ 19:18
URL: http://www.mises.org/story/1121

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.blogg.no/trackback/ping/5761999